Biuro Rachunkowe

Oferta

Pełna
księgowość

 • opracowywanie planów kont;
 • opracowywanie polityki rachunkowości;
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych;
 • księga główna i księgi pomocnicze: ewidencja środków trwałych i wyposażenia, rozrachunki;
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT;
 • sprawozdania finansowe zgodne z wymaganiami Ustawy o Rachunkowości;
 • deklaracje podatkowe i rozliczenia z Urzędem Skarbowym;
 • sprawozdania do urzędu statystycznego;
 

Księga
przychodów

 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych;
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia, rejstry VAT, rozrachunki;
 • deklaracje podatkowe i rozliczenia z Urzędem Skarbowym;
 • sprawozdania do urzędu statystycznego;

Ryczałt
ewidencjonowany 

 • ewidencja przychodów;
 • ewidencja podatku VAT;
 • ewidencja srodków trwałych i wyposażenia;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym;
 • sporządzanie rocznego rozliczenia z tytułu podatku dochodowego;
 

Płace
i Zus

 • sporządzanie listy płac;
 • ewidencja wynagrodzeń;
 • sporządzanie deklaracji ZUS;
 • przekazywanie deklaracji do ZUS w formie elektronicznej(Płatnik);
 • informacje o uzyskanych przez pracownika dochodach i pobranych zaliczkach;
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników;

Zakładanie Firm – Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

 • ewidencja działalności gospodarczej;
 • ewidencja w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • urząd Statystyczny;
 • Urząd Skarbowy;
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 

Raporty

Na Twoje życzenie przygotujemy raporty ułatwiające prowadzenie Twojego przedsiębiorstwa. Przykładowe raporty to:

 • stan i wiekowanie rozrachunków;
 • rachunek zysków i strat;
 • analiza wyników finasowych w przekroju według miejsc powstawania;
 • stan zobowiązań wobec budżetu;
 • inne raporty na życzenie;
 • arkusze kalkulacyjne związane bądź nie związane z prowadzonymi przez nas księgami;